top of page

Foreningens aktiviteter

Vejle Amatørfiskerforening er mere end fiskeri, her er kammeratlig samvær, venskaber og gensidig hjælp en selvfølge.
Vi beskæftiger os hver i sær med det som vi brænder for og det er mangt og meget:

  • Fiskeri med åleruser, rejeruser, nedgarn og fiskestang

  • Røgning af fisk

  • Syning af egne redskaber og kurser heri

  • Miljø og naturpleje

  • Forsøgsfiskeri for Danmarks Fiskeriundersøgelser

  • Samarbejde med Vejle Kommune om miljø og habitatsrestaurering

  • Udsætning af skrubber, pighvar og ål

  • Kontakt til skoler og uddannelsesinstitutioner

bottom of page