top of page
Please reload

Kysthjælper

Mads Fjeldsoe Christensen

Offentliggjort den 30.november 2018
 

Der er ikke meget liv tilbage i Vejle Fjord. Mange års forurening og klimaforandringer har skubbet økosystemet ud af balance. I et forsøg på at få fisk og fugle tilbage til fjorden, eksperimenterer Vejle Kommune og Vejle Amatørfiskerforening med at etablere kunstige muslingebanker. Pilotprojektet sker som en del af Vejle Kommunes projekt; Sund Vejle Fjord, der også har fokus på etablering af ålegræs og stenrev.

bottom of page