I'm a Video Clip

Vejle Fjord - Danmarksrekord i krabber

Danske Fritidsfiskere - Fiskeri ved Nibe

Der slås bro - Bybæk Bådelaug

Hans røgter ruser

Nørre Vorupør 2018

Please reload

Mads Fjeldsoe Christensen

Offentliggjort den 30.november 2018
 

Der er ikke meget liv tilbage i Vejle Fjord. Mange års forurening og klimaforandringer har skubbet økosystemet ud af balance. I et forsøg på at få fisk og fugle tilbage til fjorden, eksperimenterer Vejle Kommune og Vejle Amatørfiskerforening med at etablere kunstige muslingebanker. Pilotprojektet sker som en del af Vejle Kommunes projekt; Sund Vejle Fjord, der også har fokus på etablering af ålegræs og stenrev.

  • w-google+
  • Twitter Clean
  • w-facebook