Amatørfiskerne i Vejle

Bomtrawlere ødelægger Det Gule Rev

Forfatter: Allan Christensen

Jeg vil meget gerne fortælle min version af denne sag, som omhandler den Hollandske Bomtrawler ARM22 Klaas Adriana, som gang på gang slæber på kryds og tværs igennem det gule rev. Vores alles fiskeplads, Erhvers fisker som fritidsfisker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 29 dec var jeg selv ude med vores fiskebåd HG161 Bossen og Bumsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

på fiskeri i nærheden af det Gule Rev hvor jeg opdagede den hollandske bomtrawler lå inde midt i det gule rev ogslæbte med hans tons tunge kædemåtter. Det er et område på 7-8 km nord/syd og 3-4km øst vest som han i 2 omgange har støvsuget. Først var han ude imellem jul og nytår, på tværs af det gule rev 16 gange. Det foregårpå denne måde at han sejler frem og tilbage og når han

lodder sandet på hans ekkolod vender han rundt og tilbage på revet igen. Et billede fra vores kort plotter som viser hvor effektivt han pul- veriserer Krygler, knivmuslinger, kammuslinger, blåmus-linger, søanemoner og ikke mindst det mest kostbare koral rev som er flere tusindeår gammel, som er på det meste af revet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt dette foregår ca. på et døgn. Med han hans kraftige bomtrawl som vejer imellem 6-10 tons pr bom pløjer han igennem det gule rev med 4 – 6 knobs fart.

Det er disse tons tunge bomme som bliver trukket igennem havbunden som ødelægger alt liv på bunden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Når han har været der i dette døgn sejler han væk i 2-3 dage for at vende tilbage til det Gule rev, nu er mange fisk tiltrukket af dette område pga. alle blåmuslinger, kammuslinger, krygler, knivmus-linger, børsteorme er kommet frem. De forskellige muslinger er selvfølgelig blevet smadret, åbnet sig og derfor nemt for fiskene at komme til dette spisekammer. Så er det han kommer tilbage og jævner det endnu

engang og tager alt det sidste liv som er tilbage i dette område hvorefter han tager til endnu et uberørt stenrev og forsætter på denne måde. Det er den måden de Hollandske fisker driver deres fiskeri på.

 

Flere vrang omkring revet har de også været i og ligger nu over et noget større område som berører vores kollegaer som fisker med trawl og snurrevod, som resulterer i ødelagt fiskegrej.

Det gule rev er et helt unikt ynglested for rigtig mange fisk og andet skaldyr. Et sted som jeg i rigtig mange generationer har hørt alle fisker snakker om. Det har været en og er hele Danmarks fiskeplads, fiskere fra Bornholm i øst til fiskere fra Esbjerg i vest har kendt til denne fiskeplads. Lystfiskere kommer fra hele verden til dette helt unikke sted hvor der er så mange forskellige fiske arter på samme sted. Men dette stopper om kort tid hvis vores fiskeriminister ikke for sat en stopper for denne brutale ødelæggelse maskine af hollandske bomtrawler af vores alles Gule rev. Lad os alle stå sammen og kæmpe for et rent Skagerrak uden disse kæmpe Hollandske bomtrawler, som ødelægger alt på deres vej. Bevar alle vores fiskepladser.

minimal titel

HG161 Bossen og Bumsen

Vejle Amatørfiskerforening udsætter 7.000 ål i Vejle Fjord

Amatørfiskerforeningen giver sammen med Vejle Kommune, Syddansk Universitet, Rødkilde Gymnasium og med støtte fra Veluxfonden kunstigt åndedræt til Vejle Fjord.

 

Vil du støtte projektet så meld dig ind i vores forening - årligt kontingent 300 kr. et lille bidrag

Afmærkning af fiskegarn, kasteruser:

 

Der er mange klager over manglende eller vildledende afmærkning af fiskeredskaber, her en kort beskrivelse af hvordan afmærkning skal foretages:

 

1. Bøje med to flag og to gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige ende.

 

1. Bøje med et flag og et gult lysrefleksbånd i redskabets østlige ende.

 

 

Hvis redskabet sættes Nord / Syd så skal bøje med 2 flag sættes længst fra land.

 

Undgå også at sætte redskaber foran broer, og steder hvor andre skal sætte både, kajakker, surfere m.m i vandet.

 

  • w-google+
  • Twitter Clean
  • w-facebook