top of page

Derfor skal fritidsfiskere fratages retten til at fange ål

Slagtning af ål i Oberrhein

Især i disse dage forsøger ålene at vandre ud af Bodensøen igen. På Hochrhein-kraftværket nær Schaffhausen skal de passere gennem turbinen på vej nedstrøms. På grund af deres længde bliver mange ål ramt og skadet af møllevingerne. De dør ved turbinens udløb. I sin pressemeddelelse henleder den schweiziske fiskerisammenslutning (SFV) opmærksomheden på denne årligt tilbagevendende massedød af truede ål.

Videoen er aktuel og absolut rystende. Ingen af de 21 vandkraftværker i Rhinen har en fiskeafstamning, alle vandrende fisk skal passere gennem turbinerne.

Kommentar Vejle Amatørfiskerforening V/Benny Villadsen.
Vandkraftværker i hele Europa og selv her i Danmark, slår ekstreme mængder af gydemodne ål ihjel, når ålene søger mod gydeområdet ved Saragassohavet.

Alle vores politiker både i EU og her i Danmark er udemærket klar over problemet, men retter som sædvanligt blikket mod de små fritidsfiskere, der fanger ål til eget forbrug. De store elselskaber går ram forbi, de MÅ gerne tjene kassen uden hensyn til indvirkningen på fiskebestandende.

Fænøsund ved Lillebælt - død bund og ingen liv.
Få nu stoppet udledningerne af næringssalte til vores indre danske farvande

Slå lyd til i højre hjørne af videoen

Projekt opformering og udsætning af skrubber i Vejle Fjord

 

Vejle Amatørfiskerforening har sammen med fritidsfiskerne i Horsens Fjord og fiskerne i Juelsminde besluttet at indfange moderfisk til brug for opformering af yngel til udsætning.

Projektet er sponsoreret af: 

Grundet dårligt havmiljø er der stort set ingen fladfisk tilbage i hverken Vejle Fjord, Horsens Fjord og ved kysten i Juelsminde. Derfor har vi iværksat et projekt med indfangning af moderfisk til opformering hos Venoesund Fisk og Skaldyr ApS

Hvis alt går vel, vil vi i løbet af efteråret og foråret 2024, have tilstrækkeligt med fisk til at vi kan få opformeret yngel til udsætning i efteråret 2024. Følg med i vores fangster via fanen Fangstjournal 2023 - 2024.

Lions Thyra Vejle.jpg

Her en video fra Venø, der viser opdræt af skrubber

Forbud mod fiskeri ved de nye stenrev i Vejle Fjord

I forbindelse med projekt Sund Vejle Fjord er der etableret 4 nye stenrev, hvor der med virkning fra 1. juli 2023 etableres fredningszoner på 100 meter omkring revene.
Der er placeret nogle to gule bøjer ved revene, vær dog opmærksom på at de er placeret direkte på koordinaterne.

 

Se den fulde bekendtgørelse her: Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri i dele af Vejle Fjord (retsinformation.dk)

     
Har I en GPS/kortplotter ombord kan i indkode de nøjagtige positioner

 

 

Hilsen Vejle Amatørfiskerforening

Med ønsket om en god sommer på vandet

Facebook Page

Nyhedstema - Klapning i Lillebælt

Katastrofe:

 
EU har den 12. december besluttet, at fritidsfiskere ikke må fange ål i hele 2023, det gælder i både brak og saltvand.
Vi skal kæmpe en kamp for, at vi igen i 2024 får tilladelse til at fange ål.
 
Støt op om vores ret til fiskeri bliv medlem af Vejle Amatørfiskerforening 
Danmark bliver i modsætning til de fleste andre europæiske lande hård ramt af forbuddet, da vi kun har meget lidt fiskeri i ferskvand, hvor forbuddet ikke gælder, lande med store floder og kanaler kan alt andet lige fiske videre uden restriktioner fra EU

Vejle Havn har af Vejle Kommune fået tilladelse til oprensning af Vejle Havn.

 

I alt skal oprenses 35.000 m3 over en 5 årig periode fra inderhavnen samt svajebassinet ud til ca. Fjordenhus. Det opgravede sediment deponeres i havnens sedimentdepot.

 

Det er lige efter bogen, og sådan skal det være.  Oprensning = deponering i sediment-depot.

 

Men – så sprænger kæden.

 

Af tilladelsen fremgår, at Vejle Kommune sideløbende giver tilladelse til, at der i samme 5 årige periode må opgraves sediment fra det øvrige havneområde samt indsejlings renden, og at det opgravede sediment må klappes, underforstået på klappladsen ved Trelde Næs.

 

Det vil Vejle Amatørfiskerforening på det kraftigste gøre indsigelser imod.

 

Vejle Kommune/Vejle Havn skal ikke foretage klapninger ved Trelde Næs eller nogen andre steder.

 

Klappladsen ved Trelde Næs har eksisteret i over 30 år, så det er på tide, at den stopper med at være skraldespand for havne som Vejle, Horsens, Kolding, Middelfart m.fl.

 

Vejle Kommune/Vejle Havn må gå forrest og deponere al opgravning af sediment fra Vejle Fjord i havnens sedimentdepot. Kun derved kan vi med rette gøre indsigelser, således at Miljøstyrelsen ikke giver yderligere tilladelser til andre havne, som ønsker af klappe ved Trelde Næs.

 

Lidt underligt ved den givne tilladelse til Vejle Havn er i øvrigt, at der ikke er angivet, hvor meget, der skal opgraves i yderhavnen samt indsejlings renden, samt hvilken miljømæssig tilstand dette sediment har.

Der har tidligere været påvist områder i sejlrenden, hvor grænseværdier har været overskredet.

 

Som en anden lille bemærkning kan nævnes, at Vejle Kommunes gør indsigelser til en klaptilladelse ved Trelde Næs, givet af Miljøstyrelsen den 30. november 2022 til Motorbådsklubben Kappelsbjerg, 5500 Middelfart.

Vejle Kommunes bemærkninger står i skrigende kontrast til holdningen om, at opgravningerne fra yderhavnen og sejlrenden skal klappes.


27-11-2022 Usædligvanlig fangst i Vejle Fjord

Så har Kurt og Villy igen gjort en usædvanlig fangst i Vejle Fjord. Tæt ved Vejle Fjordbroen har han fanget en 4,7 kg. stor havtaske.

NYT: Udsætning af skrubber

Vi har fået tilsagn om, at vi kan få udklækket skrubber til udsætning i Vejle Fjord. Der er afholdt møde med deltagelse af DTU v/Mette Kjellerup Schiønning, Arne Rusbjerg fra Venøsund Fisk og Skaldyr, samt fiskere fra Horsens, Juelsminde og Vejle. Der var stor interesse for at deltage i fangst af moderfisk i perioden januar til april 2023. Vi håber på nogle gode fangster så vi kan få skrubber tilbage i Horsens og *Vejle fjorde samt ved Juelsminde.

Når vi har fanget skrubberne henter Venøsund Fisk og Skaldyr fiskene og sørger for at få skrubberne stryget og befrugt. De opdrættes herefter på Venø når de er blevet store nok kommer de tilbage til os så de kan udsættes. Et spændende projekt, som vi håber vil være med til at fjorden igen for en god stamme af skrubber.

Vil I vide mere kontakt: Benny Villadsen på tlf. 24 29 50 12 eller mail sol43@123dk.dk


17-06-2022 - Pigvar 6,15 kg.

 

Så er udlægning af stenrev i Vejle Fjord Startet