top of page

Så har vi i overført betydning begravet Vejle Fjord

IMG_1442.jpg
IMG_1446.jpg

Vejle Amatørfiskerforening

Vejle Amatørfiskerforening

Vejle Amatørfiskerforening
Søg video...
Stenbiddere Vejle Fjord -  Lillian 5_8 marts 2021
04:59
Afspil video

Stenbiddere Vejle Fjord - Lillian 5_8 marts 2021

Denmark Eutrophication in the Baltic Sea  – DW – 10192023
05:22
Afspil video

Denmark Eutrophication in the Baltic Sea – DW – 10192023

Muslingeudlægning 2021
04:18
Afspil video

Muslingeudlægning 2021

Fem nye stenrev i Vejle Fjord
04:26
Afspil video

Fem nye stenrev i Vejle Fjord

Forbud mod rekreativt fiskeri efter ål i 2024

EU har den 12. december besluttet, at fritidsfiskere heller ikke må fange ål i hele 2024, det gælder i både brak og saltvand.
Vi skal fortsat kæmpe for, at vi  i 2025 får tilladelse til at fange ål.
 
Støt op om vores ret til fiskeri bliv medlem af Vejle Amatørfiskerforening

Derfor skal fritidsfiskere fratages retten til at fange ål

Slagtning af ål i Oberrhein

I disse dage forsøger ålene at vandre ud af Bodensøen. På Hochrhein-kraftværket skal de passere gennem turbinen på vej nedstrøms. Mange ål bliver ramt og skadet af mølle-vingerne. De dør ved turbinens udløb. I sin pressemed-delelse henleder den schweiziske fiskerisammenslutning  opmærksomheden på denne årligt tilbagevendende mas-sedød af truede ål.

Videoen er aktuel og absolut rystende. Ingen af de 21 vandkraftværker i Rhinen har en fiskeafstamning, alle vandrende fisk skal passere gennem turbinerne.

Kommentar Vejle Amatørfiskerforening V/Benny Villadsen.
Vandkraftværker i hele Europa og selv her i Danmark, slår ekstreme mængder af gydemodne ål ihjel, når ålene søger mod gydeområdet ved Saragassohavet.

Alle vores politiker både i EU og her i Danmark er ude-mærket klar over problemet, men retter som sædvanligt blikket mod de små fritidsfiskere, der fanger ål til eget forbrug. De store elselskaber går ram forbi, de MÅ gerne tjene kassen uden hensyn til indvirkningen på fiskebestandende.

Fænøsund ved Lillebælt - død bund og ingen liv.
Få nu stoppet udledningerne af næringssalte til vores indre danske farvande

Slå lyd til i højre hjørne af videoen

Projekt opformering og udsætning af skrubber i Vejle Fjord

 

Vejle Amatørfiskerforening har sammen med fritidsfiskerne i Horsens Fjord og fiskerne i Juelsminde besluttet at indfange moderfisk til brug for opformering af yngel til udsætning.

Projektet er sponsoreret af:                        og Vejle Kommune

Grundet dårligt havmiljø er der stort set ingen fladfisk tilbage i hverken Vejle Fjord, Horsens Fjord og ved kysten i Juelsminde. Derfor har vi iværksat et projekt med indfangning af moderfisk til opformering hos Venoesund Fisk og Skaldyr ApS

Hvis alt går vel, vil vi i løbet af efteråret og foråret 2024, have tilstrækkeligt med fisk til at vi kan få opformeret yngel til udsætning i efteråret 2024. Følg med i vores fangster via fanen Fangstjournal 2023 - 2024.

Lions Thyra Vejle.jpg

Her en video fra Venø, der viser opdræt af skrubber